Skip to content

Postimi i Dytë — Testimi i Shtojcës AWS

en flag
sq flag
fr flag
Voiced by Amazon Polly

Në teori, kjo do të përkthehet në shqip dhe frëngjisht. Gjithashtu, kjo do të përfshijë tekst-në-fjalim për të tre gjuhët (përfshirë anglisht).

Comments 2

  • Turns out that Albanian doesn’t have a voice, and translation eventually catches up. Polly catches up when translation catches up.

  • In practice, the translation was miserable, capturing only the first sentence (and truly only part of the sentence).
    Also, TTS is missing for Albanian. TTS for English is accurate. TTS for French is accurate for the failed translation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *